Zarządzenie Nr 280/2015 Burmistrza Starego Sącza z 7 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi...

rok 2015

 
data publikacji:  17-10-2015 | 16:31
data ostatniej modyfikacji:  17-10-2015 | 16:32
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Zarządzenie Nr 280/2015 Burmistrza Starego Sącza z 7 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”