ZMIANY W AKTACH STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego

 
data publikacji:  05-10-2015 | 22:39
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2016 | 10:38
autor dokumentu: Ryszard Kumor

ZMIANY W AKTACH STANU CYWILNEGO

 

Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

Jeżeli w akcie urodzenia, małżeństwa lub zgonu figurują nieprawidłowe dane lub brakuje danych wymaganych przez prawo – akt taki może być odpowiednio sprostowany lub uzupełniony przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

 

Dokumenty:

- wniosek w sprawie sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego,

- dokumenty stanu cywilnego, które zawierają dane podlegające sprostowaniu lub uzupełnieniu o ile stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych,

- uwierzytelniony odpis, wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję materiałów archiwalnych, jeżeli uzupełnienie lub sprostowanie aktu stanu cywilnego ma być dokonane na ich podstawie

 

Wnioskodawca:

- osoba, której dotyczy zdarzenie lub jej przedstawiciela ustawowego

- inna osoba, która wykaże interes prawny,

- prokurator

 

Jeżeli sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o złożeniu wniosku w sprawie sprostowania lub uzupełnienia aktu. Jeżeli uzupełnienia lub sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

 

Opłata skarbowa 39 zł w kasie urzędu miejskiego

lub na numer konta: 50 8816 0001 2001 0000 0013 0044

 

Wniosek o sprostowanie aktu

Wniosek o uzupełnienie aktu