Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

Sprawy obywatelskie

 
data publikacji:  09-09-2015 | 11:12
data ostatniej modyfikacji:  04-07-2019 | 13:40
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców

Podstawa prawna:

 - art. 46 i art. 53 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 – t. j. )

- ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U . z 2014 r. poz. 1182- t. j., ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych
z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. Nr 195 poz. 1153 ze zm.) 

 

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 październik 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody a udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego. (Dz. U.
Nr 243 poz. 1450 ze zm. )

 

Miejsce składania dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich

ul. Stefana Batorego 25, pokój na parterze , prawe skrzydło

tel.  48   18/ 446-02-70 wew. 302

Opłata:              

-opłata za jednostkową informację w wysokości 31 zł

-Opłaty są wpłacane na konto:

Urzędu Miejskiego w Starym Sączu z tytułu udostępnienia danych osobowych:

 Bank Spółdzielczy w Starym Sączu

Nr rachunku: 66 8816 0001 2001 0000 0013 0047

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (druk)