Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Sprawy obywatelskie

 
data publikacji:  09-09-2015 | 08:52
data ostatniej modyfikacji:  16-05-2018 | 12:49
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Podstawa prawna:

 - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2015 r. poz. 388 – t. j.)

- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U . z 2014 r. poz. 1182 – t. j., ze zm.)

 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm. )

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełnione podanie o wydanie zaświadczenia

 2. Do wglądu:

 • dowód osobisty.

Opłaty:

 -Opłata skarbowa w wysokości 17 zł, ( można uiścić na miejscu )

 -Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu
   50 8816 0001 2001 0000 0013 0044

Uwagi:

 • wnioskodawca zgłasza się osobiście w sprawie wydania zaświadczenia,

 • druki podania dostępne na miejscu.

Miejsce składania dokumentów:

 Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego

 ul. Stefana Batorego 25,33-340 Stary Sącz,

 pokój na parterze, prawe skrzydło Urzędu 

 tel. 18/446-02-70 wew. 302