Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Sprawy obywatelskie

 
data publikacji:  09-09-2015 | 08:39
data ostatniej modyfikacji:  16-05-2018 | 12:50
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Podstawa prawna:

 - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2015 r. poz. 388 - t. j.)

 - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. Nr 220, poz. 1306)

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”  (druki dostępne na miejscu)

2. Do wglądu:

• dowód osobisty osoby wymeldowującej się,

• pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę,

która chce  dokonać wymeldowania.

 

Cudzoziemcy:

•         aktualny paszport

·         dokument podróży

Miejsce składania dokumentów:

 Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego

 ul. Stefana Batorego 25,33-340 Stary Sącz,

 pokój na parterze, prawe skrzydło

 tel. 18/446-02-70 wew. 302

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (druk)