WYBORY do SEJMU i SENATU RP 2015

 
data publikacji:  25-08-2015 | 13:16
data ostatniej modyfikacji:  23-10-2015 | 11:46
autor dokumentu: Anna Pierzga

INFORMACJA

Podaje się do publicznej wiadomości, że Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP tj. 25 października 2015 r. rozpoczynają pracę o godz. 6.00, natomiast lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00.


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 września 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Zarządzenie Nr 268/2015 Burmistrza Starego Sącza z 5 października 2015 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 14

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 36

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 37

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 21 października 2015 r. o skreśleniu kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015 Poradnik dla obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


 

INFORMACJA

Urząd Miejski w Starym Sączu informuje, że w dniu 5 października 2015 r. o godz. 12.00 w sali obrad odbędzie się losowanie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 


Na stronie PKW http://parlament2015.pkw.gov.pl/ znajdują się wszystkie akty prawne – uchwały PKW, rozporządzenia, obwieszczenia oraz wyjaśnienia i informacje PKW.