OGÓLNOKRAJOWE REFERENDUM 6 IX 2015

 
data publikacji:  26-06-2015 | 08:14
data ostatniej modyfikacji:  04-09-2015 | 10:24
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Ogólnokrajowe referendum wyznaczone przez Prezydenta RP na 6 września 2015 roku

Podaje się do publicznej wiadomości, że Obwodowe Komisje ds. Referendum na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz w dniu 6 września 2015 r. rozpoczynają pracę o godz. 5.00, natomiast lokale wyborcze będą otwarte od godz. 6.00 do godz. 22.00.

INFORMACJA dla członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum 

 

ZARZĄDZENIE NR 219/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw Referendum

 

Postanowienie o zarządzeniu referendum

Ustawa o referendum ogólnokrajowym 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania. (ZPOW-432-7/15)

Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym (ZPOW-803-9/15)

Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym (ZPOW-803-10/15)

Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez fundacje o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym (ZPOW-803-11/15)

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (ZPOW-803-14/15)

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 10 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym