WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 26 LIPCA 2015

 
data publikacji:  07-05-2015 | 12:43
data ostatniej modyfikacji:  27-07-2015 | 14:30
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Starym Sączu zarządzone na 26 lipca 2015 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Starym Sączu zgodnie z  art 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (tj. Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) oraz z  uchwałą Państwowej  Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 roku w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych informuje, że publiczne losowanie numerów list kandydatów w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 5 do Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 roku o godzinie 17.00   w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Starym Sączu – w budynku Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,  ul. Stefana Batorego 25 – I piętro, pokój nr 12.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji  Wyborczej w Starym Sączu Antonina Rój 


Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Starym Sączu z 26 lipca 2015 r.


Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z 5 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Starym Sączu 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z 6 maja 2015 r. o terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 26 lipca 2015 r. 

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z 6 maja 2015 r. o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych  

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 18 maja 2015 roku - w związku z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z 5 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Starym Sączu - o okręgu wyborczym Nr 5, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Starym Sączu w wyborach zarządzonych na dzień  26 lipca 2015 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Terytorialnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 26 lipca 2015 r.

WYKAZ DYŻURÓW PEŁNIONYCH PRZEZ MIEJSKĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ W STARYM SĄCZU

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza 24 czerwca 2015 r. o numerze oraz granicy stałego obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o lokalu obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 26 lipca 2015 r.

Uchwała Nr 4/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Starym Sączu z 22 czerwca 2015 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających w Okręgu Wyborczym nr 5, do Rady Miejskiej w Starym Sączu zarządzonych na 26 lipca 2015 r. wraz z Komunikatem Miejskiej Komisji Wyborczej w Starym Sączu z 22 czerwca 2015 r.  

Uchwała Nr 5/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Starym Sączu z 22 czerwca 2015 r. w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Starym Sączu zarządzonych na dzień 26 lipca 2015 r.   

Uchwała Nr 7/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Starym Sączu, z 02 lipca 2015 r., w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Starym Sączu zarządzonych na 26 lipca 2015 r.  

Burmistrz Starego Sącza informuje, że 24 lipca 2015 roku  o godz. 9 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  w Starym Sączu (ul. Batorego 25) odbędzie się szkolenie dla wszystkich  członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 oraz Miejskiej Komisji Wyborczej