Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Starego Sącza z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 128/2012 z 29 czerwca 2012 r. o ustaleniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

rok 2015

 
data publikacji:  29-04-2015 | 17:40
data ostatniej modyfikacji:  29-04-2015 | 17:43
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Starego Sącza z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 128/2012 z 29 czerwca 2012 r. o ustaleniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych