WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015

 
data publikacji:  20-04-2015 | 09:34
data ostatniej modyfikacji:  01-06-2015 | 10:07
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Nowosądeckim (Okręg wyborczy nr 181 w Starym Sączu) protokół 1a, protokół 1b


 

Uchwała Nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 1 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Uchwała Nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Zał. do Uchwały Nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 listopada 2015 r. – terminarz

Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Małopolskiej Izby Rolniczej o powołaniu składu Komisji Okregowej nr 181 działajacej na terenie Gminy Stary Sącz  

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Starym Sączu o składzie osobowym Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 181 w Starym Sączu

Obwieszczenie Okręgowej Komisji wyborczej w Starym Sączu o wyłożeniu do wglądu w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu list członków Izb Rolniczych uprawnionych do głosowania

Uchwała nr 5 z 24.04.2015 r. Okręgowej Komisji Wyborczej w Starym Sączu o upoważnieniu do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej z terenu Gminy Stary Sącz 

Uchwała nr 6 Okręgowej Komisji Wyborczej w Starym Sączu o liście kandydatów w Okręgu Wyborczym nr 181

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Starym Sączu listy kandydatów w Okręgu Wyborczym nr 181