Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Starego Sącza z 16 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu

rok 2015

 
data publikacji:  18-03-2015 | 08:24
data ostatniej modyfikacji:  18-03-2015 | 08:25
autor dokumentu: Ryszard Kumor


Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Starego Sącza z 16 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku