Siedziba, kontakt, kierownictwo

ZAKŁAD SKŁADOWANIA ODPADÓW SP. Z O.O.

 
data publikacji:  13-02-2015 | 10:56
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2015 | 11:14
autor dokumentu: Ryszard Kumor

Siedziba firmy, kontakt, kierownictwo

Siedziba spółki:
33-340 Stary Sącz
ul. Stefana Batorego 25
REGON: 123166768,
NIP:7343526142 
Tel. 18 446 02 70

Zarząd Spółki:
Ryszard Niejadlik – Prezes Zarządu
rniejadlik1@gmail.com

Numer rachunku bankowego:
34 2030 0045 1110 0000 0367 2980
w BGŻ S.A. O/Stary Sącz

Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Sączu.
Składowisko czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.