Załącznik nr 3

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 
data publikacji:  02-02-2015 | 09:51
data ostatniej modyfikacji:  02-02-2015 | 09:51
autor dokumentu: Anna Pierzga

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGÓW (CAMPINGÓW) I PÓL BIWAKOWYCH

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania

 

 

 

 

 

 

 

Pola biwakowe

 

 

 

Potwierdzenie spełnienia wymogów

 

tak/nie

 

 

 

 

 

 

1

 

 2

 

 3

 

 

 

 

 I. Zabezpieczenie terenu

 

 

 

 

1

 

 Ogrodzenie terenu

 

 

 o1)

 

 

2

 

 Oświetlenie terenu

 

 

 

 

3

 

 Całodobowy dozór

 

 

 

 

4

 

 Sprzęt przeciwpożarowy i instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 

 

 

 

5

 

 Punkt pierwszej pomocy czynny całą dobę, w tym przeszkolony pracownik, apteczka i łączność z pogotowiem ratunkowym

 

 

 

 

 

 

 II. Zagospodarowanie terenu

 

 

 

 

6

 

 Bezkolizyjny dojazd

 

 

 

 

7

 

 Wewnętrzne drogi główne o nawierzchni utwardzonej

 

 

 

 

8

 

 Ścieżki piesze o nawierzchni utwardzonej

 

 

 

 

9

 

 Stanowiska obozowania na terenie płaskim trawiastym

 

 

 

 

10

 

 Teren stanowisk obozowania wydzielony

 

 

 

 

11

 

 Zadrzewienie

 

 

 

 

12

 

 Zasilanie w energię elektryczną

 

 

 

 

13

 

 

 Parking przy recepcji - powierzchnia w m2 3)

 

 

 

 

14

 

 Urządzenia rekreacyjne i tereny do gier i zabaw

 

 

 

 

15

 

 Wewnętrzne oznakowania

 

 

 

 

16

 

 Pojemniki na śmieci

 

 o

 

 

 

 

 III. Recepcja

 

 

 

 

17

 

 Recepcja w odrębnym pomieszczeniu

 

 

 

 

18

 

 Przechowalnia bagażu, pieniędzy i rzeczy wartościowych gości

 

 

 

 

 

 

 IV. Świetlica

 

 

 

 

19

 

 Świetlica

 

 

 

 

 

 

 V. Stanowiska obozowania

 

 

 

 

20

 

 

 Minimalna powierzchnia 1 stanowiska w m2

 

 

 

 

21

 

 Podłącza elektryczne (% ogólnej liczby stanowisk)

 

 

 

 

22

 

 Ponumerowane stanowiska obozowania

 

 

 

 

 

23

 

 Wydzielone stanowiska lub grupy stanowisk obozowania

 

 

 

 

24

 

 Zieleń odgradzająca stanowiska lub grupy stanowisk

 

 

 

 

 

 

 VI. Urządzenia higieniczno-sanitarne

 

 

 

 

25

 

 Urządzenia sanitarne zlokalizowane nie dalej niż 100 m od stanowisk obozowania

 

 

 

 

26

 

 Umywalnie osobne dla kobiet i mężczyzn:

 

 

 O2)

 

 

 

 

 - liczba użytkowników na 1 umywalkę

 

 

 

 

 

 

 - liczba użytkowników na 1 natrysk

 

 

 

 

27

 

 Ustępy osobne dla kobiet i mężczyzn:

 

 

 O3)

 

 

 

 

 - liczba użytkowników na 1 ustęp dla kobiet

 

 

 

 

 

 

 - liczba użytkowników na 1 ustęp dla mężczyzn

 

 

 

 

 

 

 - liczba użytkowników na 1 pisuar

 

 

 

 

28

 

 Stanowisko do zlewu ustępów caravaningowych

 

 

 

 

29

 

 Urządzenie do prania

 

 

 

 

30

 

 Urządzenie do prasowania

 

 

 

 

31

 

 Pomieszczenie do suszenia bielizny

 

 

 

 

32

 

 Wyposażenie szczegółowe:

 

 

 

 

 

 

 1) ściany WC i natrysków wyłożone glazurą

 

 

 

 

 

 

 2) podłogi WC i natrysków wyłożone terakotą

 

 

 

 

 

 

 3) urządzenia jednakowe i jednorodne

 

 

 

 

 

 

 4) wieszaki na ręczniki i bieliznę

 

 

 

 

 

 

 5) lustra nad umywalkami i półki

 

 

 

 

 

 

 6) gniazda elektryczne 220 V

 

 

 

 

 

 

 VII. Usługi gastronomiczne

 

 

 

 

33

 

 Stanowiska spożywania posiłków

 

 

 

 

34

 

 Stanowiska do zmywania naczyń

 

 

 

 

35

 

 Zakład gastronomiczny

 

 

 

 

36

 

 Sklepik spożywczy i z artykułami higieniczno-sanitarnymi; nie obowiązuje, jeżeli sklep znajduje się bliżej niż 500 m

 

 

 

 

 

 

 VIII. Zaopatrzenie w wodę

 

 

 

 

37

 

 Punkty poboru wody do picia i dla celów gospodarczych na stanowiskach lub grupach stanowisk obozowania

 

 

 

 

38

 

 Punkty poboru wody do picia na terenie obozowiska

 

 o

 

 

39

 

 Ciepła woda bieżąca

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia znaków i odnośników:

 

O    - wymaganie obowiązuje

 

 

 1/   może być prowizoryczne

 2/    dopuszcza się umywalnie zbiorowe typu rynnowego niezadaszone.

 3/    na terenach skanalizowanych ustępy spłukiwane wodą bieżącą, na terenach nieskanalizowanych - biotoalety.