Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Działalność gospodarcza

 

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Wpis o wniosek do ewidencji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3