rok 2015

2014-2018

 

Zarządzenia Nr 134/2015 z 02 czerwca 2015 roku Burmistrza Starego Sącza w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Starego Sącza z 4 mają 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia listy rankingowej zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 2015 roku

Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Starego Sącza z 7 maja 2015 roku w sprawie: wycofania z eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Jeep Cherokee z jednostki OSP Przysietnica

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Starego Sącza z 19.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 119/2015 Burmistrza Starego Sącza z 21 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Starego Sącza z 25.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Starego Sącza z 28 stycznia 2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 277/2008 Burmistrza Starego Sącza z 29 grudnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Starego Sącza z 28 stycznia 2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z 2 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Starego Sącza z 3 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Skrudzinie

Zarządzenie Nr 137/2015 Burmistrza Starego Sącza z 3 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Gaboniu

Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Starego Sącza z 15 czerwca 2015 r. w sprawie instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych...

Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Starego Sącza z 5 czerwca 2015 r. w sprawie: instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych

Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Starego Sącza z 23.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 152/2015 Burmistrza Starego Sącza z 24.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 153/2015 Burmistrza Starego Sącza z 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w formie małych grantów przez Gminę Stary Sącz

Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrza Starego Sącza z 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych przez Gminę Stary Sącz”

Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Starego Sącza z 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wytycznych w sprawie stosowania trybu dotacji inwestycyjnej zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publ

Zarządzenie Nr 158/2015 Burmistrza Starego Sącza z 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Starego Sącza z 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2014 Burmistrza Starego Sącza z 19 maja 2014 roku (z póź. zm.)

Zarządzenie Nr 167/2015 Burmistrza Starego Sącza z 30 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Starego Sącza z 30 stycznia 2015 r. w sprawie wycofania z eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Star 660 z jednostki OSP Gaboń

Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Starego Sącza z 30 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Mercedes-Benz 1222 AF dla jednostki OSP Gaboń

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Starego Sącza z 30 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 201/2015 Burmistrza Starego Sącza z 27 lipca 2015 r. w sprawie delegowania przedstawiciela organu Gminy Stary Sącz na zgromadzenia publiczne organizowane na terenie Gminy

Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Starego Sącza z 3 lutego 2015 r. w sprawie wycofania z eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Iveco 65C15D z jednostki OSP Stary Sącz

Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Starego Sącza z 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2014 Burmistrza Starego Sącza z 19 maja 2014 roku (z póź. zm.) w sprawie ustalenia stawek czynsz

Zarządzenie Nr 203/2015 Burmistrza Starego Sącza z 27 lipca 2015 r. w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Starym Sączu przy ul. Staszica 7 (Przedszkole Gminne)

Zarządzenie Nr 210 /2015 Burmistrza Starego Sącza z 04 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 213/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia osób do udziału w Komisji szacującej straty w produkcji rolnej i działach specjalnych.

Zarządzenie Nr 218/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Stary Sącz samorządowego Programu ,,Starosądeckiej Karty Dużej Rodziny”

Zarządzenie Nr 223/2015 Burmistrza Starego Sącza z 17 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 142/2012 Burmistrza Starego Sącza z 16 lipca 2012 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa...

Zarządzenie Nr 226/2015 Burmistrza Starego Sącza z 17 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 233/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy stary Sącz na rok 2016

Zarządzenie Nr 234/2015 Burmistrza Starego Sącza z 1 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ds. postępowania z dokumentacją z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ...

Zarządzenie Nr 235 /2015 Burmistrza Starego Sącza z 01 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 246/2015 Burmistrza Starego Sącza z 9 września 2015 roku w sprawie wynagradzania członków i sekretarza Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 247/2015 Burmistrza Starego Sącza z dn. 9 września 2015 r. w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej technicznej

Zarządzenie Nr 251/2015 Burmistrza Starego Sącza z 10 września 2015 r. w sprawie zmiany „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”

Zarządzenie Nr 266/2015 Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia...

Zarządzenie Nr 268/2015 Burmistrza Starego Sącza z 5 października 2015 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 269/2015 Burmistrza Starego Sącza z 5 października 2015 r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym

Zarządzenie Nr 270/2015 Burmistrza Starego Sącza z 5 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych...

Zarządzenie Nr 280/2015 Burmistrza Starego Sącza z 7 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi...

Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Starego Sącza z 6 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia do eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Iveco 65C15D dla jednostki OSP Stary Sącz

Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Starego Sącza w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Starego Sącza Nr 3/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 292/2015 Burmistrza Starego Sącza z 20 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 268/2015

Zarządzenie Nr 297/2015 Burmistrza Starego Sącza z 27 października 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia listy rankingowej zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 2016 roku

Zarządzenie Nr 307/2015 Burmistrza Starego Sącza z 29 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia...

Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Starego Sącza z 8 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 324 / 2015 Burmistrza Starego Sącza z 27 listopada 2015 roku w sprawie najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Źródlanej 9 w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 332/2015 Burmistrza Starego Sącza z 01 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z 1 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji stosowanej w Urzędzie Miejskim w Star

Zarządzenie Nr 334/2015 Burmistrza Starego Sącza z 4 grudnia 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości - „Szalety Miejskie” w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 336/2015 Burmistrza Starego Sącza z 7 grudnia 2015 roku w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie budynku wraz z dz. ew. nr 3443 w Cyganowicach

Zarządzenie Nr 337/2015 Burmistrza Starego Sącza z 7 grudnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie Nr 348/2015 Burmistrza Starego Sącza z 16 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Starego Sącza z 16.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 361/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia kryteriów przydzielania wolnego limitu w ramach ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu...

Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Starego Sącza z 16.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Starego Sącza z 16.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Starego Sącza z 16.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Starego Sącza z 16.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Starego Sącza z 02.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Starego Sącza z 03.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Starego Sącza z 6 marca 2015 r. w sprawie czasu ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Honda Civic

Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do spraw sprzedaży samochodu osobowego marki Honda Civic

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Starego Sącza z 09.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Starego Sącza z 09.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Starego Sącza z 16 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu

Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Starego Sącza z 30 marca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia głosowania poparcia projektów przyjętych do budżetu obywatelskiego 2015 oraz powołania Komisji d/s Budżetu...

Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Starego Sącza z 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 322/2012 z 27 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Starego Sącza z 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego projekty zadań zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015

Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Starego Sącza z 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2015 z 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Starego Sącza w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach jednostek pomocniczych Gminy Stary Sącz przeprowadzanych w r

Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Starego Sącza z 03.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 73/2015 i Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Starego Sącza z 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania oraz brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Starego Sącza z 8 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Organiz

Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Starego Sącza z 08.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Starego Sącza z 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 305/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia budżetu...

Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Starego Sącza z 20.04.2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Starego Sącza z 23.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Starego Sącza z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 128/2012 z 29 czerwca 2012 r. o ustaleniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Starego Sącza z 27.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej