projekty uchwał 2015

VII Kadencja Rady Miejskiej

 

Projekt Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... 2015 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2015 r.

Projekt Uchwały nr … Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … w sprawie wyrażenia opinii do projektu aglomeracji Nowy Sącz

Projekt Uchwała Nr … Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … w sprawie zatwierdzenia uchwały Zebrania Mieszkańców Sołectwa Gaboń

Projekt Uchwały Nr IV/…/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady

Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Moszczenicy Wyżnej

Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Przysietnicy

Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu z przeznaczeniem na cel rolny

Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu z przeznaczeniem pod istniejący garaż

Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz, oznaczonej numer

Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Gołkowicach Górnych, na własność Gminy Stary Sącz, działki ewidencyj

Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z 16 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Starym Sączu „Ul. Antoniego Królika”

Projekt Uchwały Nr … Rady Miejskiej w Starym Sączu z 16 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przysietnica”

Projekt uchwały nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stary Sącz do 2032 r.

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu - garaż ul. Podegrodzka

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu - 2 garaż ul. Podegrodzka

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu - 3 garaż Podegrodzka

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu - 4 garaż Podegrodzka

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu - 5 garaż Podegrodzka

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu - 6 garaż Podegrodzka

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu - 7 garaż ul. Podegrodzka

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu -8 garaż ul. Podegrodzka

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu dz. 1640

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu dz. 1641

Projekt uchwały y z 27 IV 2015 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu dz. 1642

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu dz. 1643

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu dz. 1644

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu dz. 1645

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu dz. 1646

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu - garaż os. Słoneczne

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu - 2 garaż os. Słoneczne

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz

Projekt uchwały z 27 IV 2015 w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości położonej w Łazach Biegonickich

Projekt Uchwały Nr … Rady Miejskiej w Starym Sączu z 27 IV 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mostki”

Projekt Uchwały Nr … Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu na prace konserwatorskie, restauratorskie...

Projekt Uchwały Nr … Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Elżbiety w Starym Sączu na prace konserwatorskie...

Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... 2015 roku w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach

Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... 2015 roku w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku klubu ,,Omen” w Starym Sączu, Rynek 22

Projekt Uchwały Nr … Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 3”

Projekt Uchwały Nr … Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2015 roku w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ MIASTO STARY SĄCZ – P

Projekt Uchwały Nr … Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2015 roku w sprawie w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5

Projekt Uchwały Nr … Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Sącz”

Projekt Uchwały Nr … Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2015 roku w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art...

Projekt Uchwały Nr … Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia … 2015 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Łazy Biegonickie

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ... 2015 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2016 roku