Zarządzenie Nr 277/2014 Burmistrza Starego Sącza z 28 października 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do najmu lub dzierżawy

rok 2014

 
data publikacji:  03-11-2014 | 14:23
data ostatniej modyfikacji:  03-11-2014 | 14:26
autor dokumentu: Anna Pierzga

Zarządzenie Nr 277/2014 Burmistrza Starego Sącza z 28 października 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do najmu lub dzierżawy

Załącznik nr 1: Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych o wynajmu w drodze bezprzetargowej