Zarządzenie Nr 238/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 września 2014 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości związanych z działalnością oświatowo-wychowawczą, 2024-09-19

rok 2014

 
data publikacji:  21-09-2014 | 13:24
data ostatniej modyfikacji:  21-09-2014 | 13:25
autor dokumentu: Anna Pierzga

Zarządzenie Nr  238/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 września 2014 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości związanych z działalnością oświatowo-wychowawczą, 2024-09-19