Zarządzenie Nr 176/2014 Zastępcy Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 stycznia 2014 r...

rok 2014

 
data publikacji:  21-07-2014 | 14:09
data ostatniej modyfikacji:  21-07-2014 | 14:42
autor dokumentu: Anna Pierzga


Zarządzenie Nr 176/2014 Zastępcy Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” realizowanego przez Gminę Stary Sącz oraz przyjęcia regulaminu w/w projektu.