Zarządzenie Nr 139/2014 Burmistrza Starego Sącza z 5 czerwca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy, 2014-06-11

rok 2014

 
data publikacji:  11-06-2014 | 09:24
data ostatniej modyfikacji:  11-06-2014 | 09:44
autor dokumentu: Anna Pierzga

Zarządzenie Nr 139/2014 Burmistrza Starego Sącza z 5 czerwca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy, 2014-06-11

Załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 139/2014 z 05.06.2014 r.