Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i jego ochronę

Inne (wnioski, poświadczenia, zezwolenia, patronat...)

 
data publikacji:  09-06-2014 | 20:58
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2014 | 14:11
autor dokumentu: Anna Pierzga

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i jego ochronę:

Informacja

Wzór karty informacyjnej

Wniosek