Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Starego Sącza z 02.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

rok 2014

 
data publikacji:  02-06-2014 | 14:28
data ostatniej modyfikacji:  02-06-2014 | 14:30
autor dokumentu: Anna Pierzga


Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Starego Sącza z 02.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Modernizacja dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych”, 2014-06-02