Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Starego Sącza z 13 maja 2014 roku w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stary Sącz, 2014-05-21

rok 2014

 
data publikacji:  21-05-2014 | 17:16
data ostatniej modyfikacji:  21-05-2014 | 17:17
autor dokumentu: Anna Pierzga


Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Starego Sącza z 13 maja 2014 roku w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stary Sącz, 2014-05-21