ROK 2014

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

 
data publikacji:  24-04-2014 | 10:40
data ostatniej modyfikacji:  21-04-2015 | 18:00
autor dokumentu: Anna Pierzga

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2014 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok