ZARZĄDZENIE NR 93/2014 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu, 2014-04-08

rok 2014

 
data publikacji:  08-04-2014 | 19:53
data ostatniej modyfikacji:  09-04-2014 | 09:35
autor dokumentu: Anna Pierzga

ZARZĄDZENIE  NR 93/2014 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu, 2014-04-08

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 93/2014