ZARZĄDZENIE NR 72/2014 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu, 2014-04-08

rok 2014

 
data publikacji:  08-04-2014 | 19:49
data ostatniej modyfikacji:  09-04-2014 | 09:34
autor dokumentu: Anna Pierzga

ZARZĄDZENIE  NR 72/2014 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu, 2014-04-08

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 72/2014