rok 2014

PORZĄDEK SESJI RADY MIEJSKIEJ (terminy posiedzeń komisji)

 
data publikacji:  13-02-2014 | 08:25
data ostatniej modyfikacji:  22-12-2014 | 09:17
autor dokumentu: Anna Pierzga

1. XLIV Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się 19 lutego 2014 r. o godz. 11 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 2014-02-13

2. XLV Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w poniedziałek 24 marca 2013 r. o godz. 11:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 2014-03-17

3. XLVI Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w poniedziałek 14 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 2014-03-11

4. XLVII Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w środę 4 czerwca 2014 r. o godz. 11:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 2014-05-31

5. Uroczyste XLVIII Posiedzenie  Rady Miejskiej w Starym Sączu, które odbędzie się dnia  20 czerwca  2014 r. o godz. 12.00 w sali kina Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, ul. Batorego 23, 2014-06-12

6. XLIX Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia 8 lipca  2014 r. o godz. 11.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 2014-07-02

7. L Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia 27 sierpnia 2014 r. o godz. 11.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 2014-08-20

8. LI Posiedzenie  Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia 29 września 2014 r. o godz. 11:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 2014-09-19

9. LII Posiedzenie  Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia 27 października 2014 r. o godz. 11:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 2014-10-23

10. II Posiedzenie w VII kadencji Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w poniedziałek 8 grudnia 2014 r. o godz. 11 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 2014-12-05

11. III Posiedzenie VII kadencji Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się 30 grudnia 2014 r. o godz. 11:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 2014-12-22