Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 30/2014 z 31 stycznia 2014 roku

rok 2014

 
data publikacji:  10-02-2014 | 13:24
data ostatniej modyfikacji:  10-02-2014 | 14:30
autor dokumentu: Anna Pierzga

Zarządzenie nr 30 Burmistrza Starego Sącza z 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, 2014-02-10

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30 Burmistrza Starego Sącza z 31 stycznia 2014 roku – Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, 2014-02-10