rok 2014

2010-2014

 

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 1/2014 z 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 9/2014 z 20 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 15/2014 z 24 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 16/2014 z 24 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 17/2014 z 24 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 18/2014 z 24 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 19/2014 z 24 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 20/2014 z 27 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 21/2014 z 27 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 22/2014 z 27 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 23/2014 z 27 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 30/2014 z 31 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 31/2014 z 31 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 32/2014 z 31 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 33/2014 z 31 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 28/2014 z 29 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 7/2014 z 16 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 43/2014 z 7 lutego 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 29/2014 z dnia 30.01.2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 36/2014 z dnia 07.02.2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 37/2014 z dnia 07.02.2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 47/2014 z dnia 21.02.2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 48/2014 z dnia 21.02.2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 26/2014 z dnia 28.01.2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 57/2014 z dnia 27.02.2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 68/2014 z 13 marca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza Nr 80/2014 z 31 marca 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 75/2014 z 26 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 78/2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 82/2014 z 01 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 83/2014 z 01 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 84/2014 z 01 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 85/2014 z 01 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza nr 86/2014 z 01 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń usytuowanych w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach, 2014-04-08

Zarządzenie Nr 69 / 2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17 marca 2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszc

Zarządzenie Nr 70 / 2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 marca 2014 w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie części nieruchomości położonej w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 26 dla Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowi

Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 marca 2014 w sprawie oddania w najem trawiastego boiska sportowego położonego przy ul. Bandurskiego 14 b w Starym Sączu, 2014-04-08

ZARZĄDZENIE NR 72/2014 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu, 2014-04-08

ZARZĄDZENIE NR 93/2014 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu, 2014-04-08

Zarządzenie Nr 103/2014 Burmistrza Starego Sącza z 22 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, 2014-04-24

Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia do eksploatacji sprzętu silnikowego marki FOGO w jednostce OSP Barcice

Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia do eksploatacji sprzętu silnikowego marki TEMPEST w jednostce OSP Moszczenica Wyżna

Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, Administracyjno - Gospodarczych i Ochrony Środowiska...

Zarządzenie nr 106 Burmistrza Starego Sącza z 23 kwietnia 2014 roku w sprawie oddania w najem pomieszczenia biurowego zlokalizowanego przy ul. Batorego 25 w Starym Sączu, 2014-04-28

Zarządzenie NR 107/2014 Burmistrza Starego Sącza z 5 maja 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego...

Zarządzenie nr 91 z 4 kwietnia 2014 sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-05-13

Zarządzenie nr 101 z 2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182 z 2009 roku Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 września 2009 roku 2014-05-13

Zarządzenie Nr 110 z 2014 roku Burmistrza Starego Sącza z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie: ustanowienia operatorów systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych, 2014-05-15

Zarządzenie Nr 111 z 2014 roku Burmistrza Starego Sącza z 09 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia...eniem got

Zarządzenie Nr 115/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego 2014-05-15

Zarządzenie Nr 116/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia alarmu powodziowego 2014-05-15

Zarządzenie Nr 117/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 118/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 maja 2014 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Starego Sącza z 13 maja 2014 roku w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stary Sącz, 2014-05-21

Zarządzenie Nr 121/2014 Burmistrza Starego Sącza z 19 maja 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Sącz, 2014-05-21

Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Starego Sącza z 02.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 139/2014 Burmistrza Starego Sącza z 5 czerwca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy, 2014-06-11

Zarządzenie NR 140/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ds. postępowania z dokumentacją z wyborów przedterminowych burmistrza Starego Sącz

Zarządzenie NR 151/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 czerwca 2014 roku

Zarządzenie NR 156/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Nr 115/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 116/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia alarmu powodziowego

Zarządzenie Nr 117/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 118/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 maja 2014 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 157/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia osób do udziału w Komisji szacującej straty w produkcji rolnej i działach specjalnych

Zarządzenie Nr 159/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

ZARZĄDZENIE NR 147/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, 2014-07-09

ZARZĄDZENIE NR 148/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, 2014-07-09

ZARZĄDZENIE NR 172/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 08.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, 2014-07-09

Zarządzenie Nr 169/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 07.07.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób, którym w I i II kwartale 2014 roku w zakresie zaległości za ścieki...

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców...

Zarządzenie Nr 176/2014 Zastępcy Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 stycznia 2014 r...

Zarządzenie Nr 164/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy Stary Sącz do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 186/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie oddania w najem lokalu socjalnego

Zarządzenie Nr 187/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie części budynku stanowiącego własność Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 188/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie budynku stanowiącego własność Gminy Stary Sącz

Zarządzenie nr 189/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, 2014-07-30

Zarządzenie Nr 174/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10.07.2014 roku w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie sprzętu komputerowego

Zarządzenie 173/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 08.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie 192/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 04.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie 193/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 04.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie 194/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 04.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 212/2014 Burmistrza Starego Sącza z 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 296/2012 Burmistrza Starego Sącza z 28 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr 227/2014 Burmistrza Starego Sącza z 8 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ds. postępowania z dokumentacją z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych dnia 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 231/2014 Burmistrza Starego Sącza z 10.09.2014 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na majątek szkół, 2014-09-11

Zarządzenie Nr 232/2014 Burmistrza Starego Sącza z 10.09.2014 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na majątek szkół, 2014-09-11

Zarządzenie Nr 238/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 września 2014 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości związanych z działalnością oświatowo-wychowawczą, 2024-09-19

Zarządzenie Nr 223/2014 Burmistrza Starego Sącza z 5 września 2014 roku w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 261/2014 Burmistrza Starego Sącza z 14 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przekazania budynku mieszkalnego wraz z wyposażeniem, zlokalizowanego w Barcicach

Zarządzenie Nr 273/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych

Zarządzenie Nr 275/2014 Burmistrza Starego Sącza z 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych

Zarządzenie Nr 277/2014 Burmistrza Starego Sącza z 28 października 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do najmu lub dzierżawy

Zarządzenie nr 305 Burmistrza Starego Sącza z 2 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 339/2014