Zarządzenie Nr 288 /2013

rok 2013

 
data publikacji:  13-12-2013 | 14:39
data ostatniej modyfikacji:  15-12-2013 | 14:20
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 288 /2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 03 grudnia 2013 roku.

 

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

 

Na podstawie art.7 pkt.3 i art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223 , poz.1458 z późn.zm./

 

zarządzam co następuje:

§ 1

 

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w składzie :

 

  1. inż.Kazimierz Gizicki Zastępca Burmistrza Przewodniczący

  2. mgr Stanisława Hodorowicz Skarbnik Gminy Członek

  3. mgr Grażyna Kopeć Kierownik Referatu Organizacji i Spraw

    Społecznych Członek

  4. Bogumiła Migacz Kierownik Referatu Podatków i Opłat Członek

§ 2

 

Do zadań Komisji należy wykonanie zadań określonych w "Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych „ wprowadzonym Zarządzeniem Nr 103/2012 Burmistrza Starego Sącza , z dnia 29.05.2012 r.

§ 3

 

Komisja działa od dnia powołania do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek