Zawiadomienia o wyborze ofert do 30 tys. euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (zapytania ofertowe)

 
data publikacji:  03-12-2013 | 13:46
data ostatniej modyfikacji:  15-06-2016 | 08:17

Protokół wyboru oferty: Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” 16.12.2015
więcej »»»
Protokół wyboru oferty: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” - IV etap 16.12.2015
więcej »»»
Protokół wyboru oferty: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” - 2016 r. 16.12.2015
więcej »»»
Informacja o wyborze oferty publikacji informacji promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” 01.12.2015
więcej »»»
Protokół wyboru oferty na ubezpieczenie sprzętu (118 zestawów komputerowych z I etapu i 10 zestawów z III etapu) w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz 16.07.2015
więcej »»»
Protokół wyboru oferty dostawy zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” - etap III 16.06.2015
więcej »»»
Protokół wyboru oferty usługi świadczenia dostępu do sieci Internet na przeprowadzenie monitoringu prawidłowości wykorzystania przekazanych zestawów komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” - etap III 16.06.2015
więcej »»»
Protokół wyboru oferty na przeprowadzenie monitoringu prawidłowości wykorzystania przekazanych zestawów komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” - etap III 16.06.2015
więcej »»»
Protokół wyboru oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podstawowych z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” – etap III 16.06.2015
więcej »»»
Zawiadomienie o wyborze oferty do 30 000 Euro dotyczącej przeprowadzenia monitoringu prawidłowości wykorzystania przekazanych zestawów komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” 16.12.2014
więcej »»»
Modernizacja schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20; 33-340 Stary Sącz 25.09.2014
więcej »»»
Protokół wyboru oferty na wykonanie i montaż tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych 23.09.2014
więcej »»»
Protokół wyboru oferty na organizację spotkania z mieszkańcami i pracownikami jednostek podległych 23.09.2014
więcej »»»
Protokół wyboru oferty na publikację informacji promocyjnych w prasie lokalnej 23.09.2014
więcej »»»
Protokół wyboru oferty na opracowanie i druk materiałów promocyjnych 23.09.2014
więcej »»»
Protokół wyboru oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podstawowych z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczaniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz", 2014-08-13 14.08.2014
więcej »»»
Protokół wyboru oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podstawowych z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz szkoleń zaawansowanych dla uczniów wybitnie zdolnych w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczaniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz", 2014-04-24 24.04.2014
więcej »»»
Protokół wyboru oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podstawowych z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz szkoleń zaawansowanych dla uczniów wybitnie zdolnych w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczaniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz", 2014-04-07 07.04.2014
więcej »»»
Protokół wyboru oferty na publikację informacji promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”, 31.12.2013 08.01.2014
więcej »»»
Protokół wyboru oferty na wykonanie i montaż tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych w ramach projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”, 27.12.2013 27.12.2013
więcej »»»
 
1 | 2