Zapytania ofertowe do 30 tys. euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (zapytania ofertowe)

 
data publikacji:  03-12-2013 | 13:46
data ostatniej modyfikacji:  30-06-2017 | 11:36

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym na zakup paliw silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu w 2017 r. 20.12.2016
więcej »»»
Zapytanie ofertowe z 7 grudnia 2015 r. na świadczenie usługi dostępu do sieci internet w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” - IV etap 07.12.2015
więcej »»»
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” – IV etap 26.11.2015
więcej »»»
Zapytanie ofertowe o wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” 19.11.2015
więcej »»»
Zapytanie ofertowe na publikację informacji promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” 19.11.2015
więcej »»»
Zapytanie ofertowe o ubezpieczenie sprzętu (118 zestawów komputerowych z I etapu i 10 zestawów komputerowych z III etapu) w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 07.07.2015
więcej »»»
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” – III etap 28.05.2015
więcej »»»
Zapytanie ofertowe: Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” – etap III 28.05.2015
więcej »»»
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie monitoringu prawidłowości wykorzystania przekazanych zestawów komputerowych - III etap w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” 29.05.2015
więcej »»»
Zapytanie ofertowe: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podstawowych z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu – III etap w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” 28.05.2015
więcej »»»
Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym na „Zakup paliw silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu" 17.12.2014
więcej »»»
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie monitoringu prawidłowości wykorzystania przekazanych zestawów komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Stary Sącz” 26.11.2014
więcej »»»
Zapytanie ofertowe na publikację informacji promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” II etap, 2014-09-10 10.09.2014
więcej »»»
Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”, 2014-09-10 10.09.2014
więcej »»»
Zapytanie ofertowe na opracowanie i druk materiałów promocyjnych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” II etap, 2014-09-10 10.09.2014
więcej »»»
Zapytanie ofertowe na organizację spotkania z mieszkańcami i pracownikami jednostek podległych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” II etap, 2014-09-10 10.09.2014
więcej »»»
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podstawowych z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz”, 2014-07-30. 31.07.2014
więcej »»»
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podstawowych z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu oraz szkoleń zaawansowanych dla uczniów wybitnie zdolnych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz, 2014-04-14 14.04.2014
więcej »»»
Unieważnienie zapytania ofertowego z 20 marca 2014 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podstawowych z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu oraz szkoleń zaawansowanych dla uczniów wybitnie zdolnych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz, 2014-04-14 14.04.2014
więcej »»»
Zapytanie ofertowe na publikację informacji promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz", 20.12.20132 23.12.2013
więcej »»»
 
1 | 2