Burmistrz, kierownictwo

URZĄD MIEJSKI (informacje, obwieszczenia, itd.)

 
data publikacji:  24-11-2013 | 12:01
data ostatniej modyfikacji:  13-04-2017 | 16:00
autor dokumentu: Anna Pierzga

BURMISTRZ mgr Jacek Lelek
pokój nr 22, tel. 18 4460270
e-mail: burmistrz@stary.sacz.pl; jl@um.stary.sacz.pl

Zastępca Burmistrza mgr inż. Kazimierz Gizicki
pokój nr. 21, tel. 18 4460270
e-mail: kgizicki@um.stary.sacz.pl

Sekretarz Gminy mgr Daniel Śmierciak
pokój nr 25, tel. 18 4460270 wew. 201
e-mail: dsmierciak@um.stary.sacz.pl

Skarbnik Gminy mgr Bogumiła Klimczak
pokój nr 19, tel. 18 4460270 wew. 120
e-mail: bklimczak@um.stary.sacz.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego mgr Alfreda Wastag
tel. 18 4460270 wew. 124
e-mail: awastag@um.stary.sacz.pl

 

BURMISTRZ, ZASTĘPCA BURMISTRZA przyjmują STRONY w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 9:00-10:30 14:00-15:00 (jeżeli czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy w następnym dniu roboczym w godz. 9:00-10:30)