Zarządzenie Nr 265/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-09-2013 | 14:56
data ostatniej modyfikacji:  03-09-2013 | 15:00
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Bunnistrza Starego Sącza
Nr 265/08

z dnia 15 grudnia 2008 roku


 

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz
.U. Nr 249 poz 2104 i art. 30 ust: 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U
. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1.       Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie
z załącznik
iem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.       Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr
XXX
II/409/08 z dnia 15.12.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń

Załącznik