Zarządzenie Nr 264/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-09-2013 | 14:51
data ostatniej modyfikacji:  04-09-2013 | 13:26
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza

Nr 264/08

z dnia 12 grudnia 2008 roku

 

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005. roku o finansach publicznych
(Dz
.U. Nr 249 poz 2104 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U
. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

1.       Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie
z załącznikiem N
r 1 do niniejszego zarządzenia.

2.        Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr
XXXI/407
/08 z dnia 8.12.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§2


 

                 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 BURMISTRZ
 
mgr Marian Cycoń