Zarządzenie Nr 95/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 15:29
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 15:31
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 95/2010

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

Z DNIA 31 maja 2010


 

w sprawie przekazania strojów na potrzeby zajęć literacko-teatralnych dla
Gimnazjum w Gołkowicach w ramach projektu
: "W NOWE JUTRO DZiŚ
IDZIEMY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz
. 1591 z póź.
zm./, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje

§ 1

Postanawia przekazać się nieodpłatnie stroje wg załącznika nr 1 do niniejszego
zarządzenia dla Gimnazjum w Gołkowicach na potrzeby realizacji projektu
"W
NOWE JUTRO DZiŚ IDZIEMY"

§2

'                 Szczegółowe warunki zostaną określone w protokole przekazania - przyjęcia
           strojów

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik