Ogłoszenia o rozstrzygniętych przetargach

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 
data publikacji:  09-07-2013 | 14:24
data ostatniej modyfikacji:  28-12-2016 | 08:56

Realizacja programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie wrzesień – grudzień 2013” - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz 09.08.2013
Status: zakończony | więcej »»»
POWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU 27.12.2013
Status: zakończony | więcej »»»
Dotyczy postępowania przetargowego na zadaniu pn. Na wykonanie usług szkoleniowych w 2014 roku – kursów zawodowych w ramach projektu „Czas na aktywność w Grodzie Kingi” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11.03.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Dotyczy postępowania przetargowego na zadaniu pn. WYKONANIE USŁUG WSPIERAJĄCYCH DLA BENEFICJENTÓW W RAMACH PROGRANU - Czas na aktywność w Grodzie Kingi, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 08.04.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie usług szkoleniowych w 2014 roku - kursów zawodowych w ramach projektu Czas na aktywność w Grodzie Kingi współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 29.07.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu: Realizacja programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie wrzesień – grudzień 2014” - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz 04.08.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu - Stary Sącz Realizacja programu wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na okres wrzesień - grudzień 2014 - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz 1. 03.09.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu: Realizacja programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie styczeń - czerwiec 2015” - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz 31.12.2014
Status: zakończony | więcej »»»
Realizacja programu wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na okres wrzesień - grudzień 2015 - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz 04.08.2015
Status: zakończony | więcej »»»
Realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na okres styczeń-czerwiec 2016 18.12.2015
Status: zakończony | więcej »»»