Ogłoszenia o rozstrzygniętych przetargach

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 
data publikacji:  04-08-2014 | 11:42
data ostatniej modyfikacji:  03-09-2014 | 13:46
data wytworzenia dokumentu:  04-08-2014
autor dokumentu: Beata Sliwa
   
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu: Realizacja programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie wrzesień – grudzień 2014” - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz 04.08.2014

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Po ocenie ofert wybrano oferty, które są najkorzystniejsze po przeliczeniu punktów w kryterium oceny ofert w każdej z części postępowania.

 

Streszczenie oceny ofert:

Oferta

Wykonawca

Kryterium oceny

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

1

Stanisława Chojnacka STOŁÓWKA DZIECIĘCA, ul. Barska 8/9, 33-300 Nowy Sącz

Cena 80%

naczynia ceramiczne 20%

Zadanie 3

91,55 pkt

Zadanie 3

85690/85690=1*80=80pkt

nc = 20 pkt

80+20=100

2

CATERMED S.A.
ul. Ks.
Siemaszki 15A,
31-201 Kraków

Cena 100%

Zadanie 1

95,36 pkt

Zadanie 1

65530,30/68716,00=0.9536*100=95,36

3

Andrzej Gorzowski Firma Gastronomiczna „GORCZOWSKI” Szkoła Podstawowa w Barcicach, 33-342 Barcice

Zad.1

Cena 100%

Zad.2

Cena 80%

naczynia ceramiczne 20%

Zadanie 1

93,14 pkt

Zadanie 2

100 pkt

 

Zadanie 1

65530,30/70356,00=0.9314*100= 93,14

Zadanie 2

40.221,00/40.221,00=1*80=80pkt

nc = 20 pkt

80+20=100

4

COLLOSSUS Jabłońska Joanna, Nawojowa 676, 33-395 Nawojowa

Cena 100%

Zadanie 1

100 pkt

Zadanie 1

65530,30/65530,30=1*100=

100

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminami zawartymi         w ustawie prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

Adresaci:

  1. Stanisława Chojnacka STOŁÓWKA DZIECIĘCA, ul. Barska 8/9, 33-300 Nowy Sącz
  2. CATERMED S.A. ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków
  3. Andrzej Gorzowski Firma Gastronomiczna „GORCZOWSKI” Szkoła Podstawowa w Barcicach, 33-342 Barcice
  4. COLLOSSUS Jabłońska Joanna, Nawojowa 676, 33-395 Nawojowa
  5. Strona Internetowa
  6. a/a

 

Wyk. B.Ś.

 

 

 

potwierdzenie odbioru*

Potwierdzam otrzymanie w dniu 04.08.2014 r. pisma.

Wszystkie strony są czytelne.

 

 

………………………………..

podpis

 

 

………………………………

pieczęć

 

 

 

 
 
 
««« powrót