Ogłoszenia o rozstrzygniętych przetargach

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 
data publikacji:  11-03-2014 | 14:32
data ostatniej modyfikacji:  08-04-2014 | 14:50
data wytworzenia dokumentu:  11-03-2014
autor dokumentu: Beata Śliwa
   
Dotyczy postępowania przetargowego na zadaniu pn. Na wykonanie usług szkoleniowych w 2014 roku – kursów zawodowych w ramach projektu „Czas na aktywność w Grodzie Kingi” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11.03.2014

 Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, iż                                 w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Po ocenie ofert wybrano ofertę: ETB-Group Edward Olech 33-300 Nowy Sącz, ul. Krajewskiego 27, która jest najkorzystniejsza po przeliczeniu punktów w kryterium oceny ofert.

Streszczenie oceny ofert:

Oferta

Wykonawca

Kryterium oceny

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

1

ETB-Group Edward Olech 33-300 Nowy Sącz, ul. Krajewskiego 27

Cena 100%

100

3640,00/3640,00=1*100=

100

2

Akademia Transportu Drogowego Anna Olech ul. Św. Kunegundy 22 33-300 Nowy Sącz

Cena 100%

90,88

3640,00/3700,00=0,9838*100=98,38

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3 a) w dniu 17.03.2014 r.

Wyk. B.Ś.

««« powrót