Ogłoszenia o rozstrzygniętych przetargach

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 
data publikacji:  27-12-2013 | 12:13
data ostatniej modyfikacji:  11-03-2014 | 14:35
data wytworzenia dokumentu:  27-12-2013
autor dokumentu: Beata Śliwa
   
POWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU 27.12.2013

 

OPS.III.271/8/2013                                                                              Stary Sącz 27.12.2013 r.
                                                                                                                                                                                                                                                                 
WYKONAWCY (Wg wykazu)
 
                                                                                                          STRONA INTERNETOWA
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu:Realizacja programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie styczeń – czerwiec 2014” - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz
 
 
Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Po ocenie ofert wybrano oferty, które są najkorzystniejsze po przeliczeniu punktów w kryterium oceny ofert w każdej z części postępowania.
 
 
Streszczenie oceny ofert:

Oferta
Wykonawca
Kryterium oceny
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
1
Stanisława Chojnacka STOŁÓWKA DZIECIĘCA, ul. Barska 8/9, 33-300 Nowy Sącz
Cena 90%
naczynia ceramiczne 10%
Zadanie 3
94,06 pkt
Zadanie 3
112167/120098=1*84,06= 84,06 pkt
nc = 10 pkt
84,06+10=94,06
2
CATERMED S.A.
ul. Ks.
Siemaszki 15A,
31-201 Kraków
Cena 100%
Zadanie 1
99,53 pkt
Zadanie 1
91162,5/91591,5=0.9953*100=99,53
3
Andrzej Gorczowski Firma Gastronomiczna „GORCZOWSKI” Szkoła Podstawowa w Barcicach, 33-342 Barcice
Zadanie 1
Cena 100%
Zadanie 2
Cena 90%
naczynia ceramiczne 10%
Zadanie 1
80,69 pkt
Zadanie 2
91,00 pkt
 
Zadanie 1
91162,5/106177,5=0.8585*
100= 85,85
Zadanie 2
46827/52030=1*90*90%=
81,00 pkt
nc = 10 pkt
79,55+10=91,00
4
COLLOSSUS Jabłońska Joanna, Nawojowa 676, 33-395 Nawojowa
Zadanie 1
Cena 100%
Zadanie 2 i 3
Cena 90%
naczynia ceramiczne 10%
 
Zadanie 1
100 pkt
Zadanie 2
90 pkt
Zadanie 3
90 pkt
Zadanie 1
91162,5/91162,5=1*100=100
Zadanie 2
46827/46827=1*90=
90 pkt
nc = 0 pkt
90+00=90
Zadanie 3
112167/112167=1*90=90pkt
nc = 00 pkt
90+00=90

 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminami zawartymi         w ustawie prawo zamówień publicznych.
 
 
 
 
Adresaci:
  1. Stanisława Chojnacka STOŁÓWKA DZIECIĘCA, ul. Barska 8/9, 33-300 Nowy Sącz
  2. CATERMED S.A. ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków
  3. Andrzej Gorzowski Firma Gastronomiczna „GORCZOWSKI” Szkoła Podstawowa w Barcicach, 33-342 Barcice
  4. COLLOSSUS Jabłońska Joanna, Nawojowa 676, 33-395 Nawojowa
  5. Strona Internetowa
  6. a/a
Wyk. B.Ś.
««« powrót