Ogłoszenia o rozstrzygniętych przetargach

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 
data publikacji:  09-08-2013 | 12:21
data ostatniej modyfikacji:  11-03-2014 | 14:34
autor dokumentu: Beata Śliwa
   
Realizacja programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie wrzesień – grudzień 2013” - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz 09.08.2013

 

OPS.III.271/1/2013                                                                              Stary Sącz 09.08.2013 r.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  WYKONAWCY (Wg wykazu)
 
                                                                                                          STRONA INTERNETOWA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu:Realizacja programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie wrzesień – grudzień 2013” - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz
 
Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Po ocenie ofert wybrano oferty, które są najkorzystniejsze po przeliczeniu punktów w kryterium oceny ofert w każdej z części postępowania.
 
Streszczenie oceny ofert:

Oferta
Wykonawca
Kryterium oceny
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
1
Stanisława Chojnacka STOŁÓWKA DZIECIĘCA, ul. Barska 8/9, 33-300 Nowy Sącz
Cena 70%
naczynia ceramiczne 30%
Zadanie 3
91,55 pkt
Zadanie 3
72649,5/82621=1*61,55= 61,55 pkt
nc = 30 pkt
61,55+30=91,55
2
CATERMED S.A.
ul. Ks.
Siemaszki 15A,
31-201 Kraków
Cena 100%
Zadanie 1
90,07 pkt
Zadanie 1
62986/69929,86=0.9007*100=90,07
3
Andrzej Gorzowski Firma Gastronomiczna „GORCZOWSKI” Szkoła Podstawowa w Barcicach, 33-342 Barcice
Cena 70%
naczynia ceramiczne 30%
Zadanie 1
89,89 pkt
Zadanie 2
90,45 pkt
 
Zadanie 1
62986/70070=0.8989*100= 89,89
Zadanie 2
23042,25/26680,50=1*60,45=60,45 pkt
nc = 30 pkt
60,45+30=90,45
4
FU KA-REN Katarzyna Dutka-Piwowar ul. Zdrojowa 45a 33-350 Piwniczna
Cena 70%
naczynia ceramiczne 30%
Zadanie 2
70 pkt
 
Zadanie 3
70 pkt
 
Zadanie 2
23042,25/23042,25=1*70=70 pkt
nc = 0 pkt
 
Zadanie 3
72649,5/72649,5=1*70= 70 pkt
nc = 0 pkt
5
COLLOSSUS Jabłońska Joanna, Nawojowa 676, 33-395 Nawojowa
Cena 100%
Zadanie 1
100 pkt
Zadanie 1
62986/62986=1*100=100

 
 
 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminami zawartymi         w ustawie prawo zamówień publicznych.
 
 
                                                                                     p.o. Kierownika
                                                                                     Ośrodka Pomocy Społecznej
 
                                                                                     Janina Nalepa
 
Adresaci:
  1. Stanisława Chojnacka STOŁÓWKA DZIECIĘCA, ul. Barska 8/9, 33-300 Nowy Sącz
  2. CATERMED S.A. ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków
  3. Andrzej Gorzowski Firma Gastronomiczna „GORCZOWSKI” Szkoła Podstawowa w Barcicach, 33-342 Barcice
  4. FU KA-REN Katarzyna Dutka-Piwowar ul. Zdrojowa 45a 33-350 Piwniczna
  5. COLLOSSUS Jabłońska Joanna, Nawojowa 676, 33-395 Nawojowa
  6. Strona Internetowa
  7. a/a
 
Wyk. B.Ś.
««« powrót