Zarządzenie Nr 102/2013

rok 2013

 
data publikacji:  20-06-2013 | 09:40
data ostatniej modyfikacji:  20-06-2013 | 09:43
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 102/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 14.05.2013 r.

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa na czas nieobecności Pani mgr Zofii Korona Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach.

 

Na podstawie art.39 ust.7, w zwiazku z art.3 pkt.5 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U.Nr 256 poz.2572 ze zm.)

 

z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Na okres udzielonego urlopu wypoczynkowego tj. od dnia 16.05.2013 r. do dnia 06.06.2013 r. Pani mgr Zofii Korona Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Gołkowicach wyznaczam do pełnienia zastępstwa Panią mgr Gabrielę Szewczyk nauczyciela dyplomowanego tejże Szkoły.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi ZOFAS.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek