Zarządzenie Nr 24/2013

rok 2013

 
data publikacji:  20-06-2013 | 09:35
data ostatniej modyfikacji:  20-06-2013 | 09:38
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 24 /2013
 

 

Burmistrza Starego Sącza

 

z dnia 05 lutego 2013 roku.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

 

Na podstawie art.7 pkt.3 i art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2008 r. Nr 223 , poz.1458 z późn.zm./

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w składzie :

 

  1. inż.Kazimierz Gizicki Zastępca Burmistrza Przewodniczący

  2. mgr inż.Jan Migacz Sekretarz Gminy Członek

       3. mgr Grażyna Kopeć Kierownik Referatu OR Członek

        4. mgr Władysław Tokarczyk Radca Prawny Członek

 

 

§ 2

 

Do zadań Komisji należy wykonanie zadań określonych w "Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych „ wprowadzonym Zarządzeniem Nr 103/2012 Burmistrza Starego Sącza , z dnia 29.05.2012 r.

 

§ 3

 

Komisja działa od dnia powołania do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek