ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (wykaz)

 
data publikacji:  17-05-2013 | 12:16
data ostatniej modyfikacji:  21-05-2014 | 18:33
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

 

ORGANIZACJE KULTURALNE:

 

 • Towarzystwo Miłośników Starego Sącza

 • Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „DOM” w Łazach Biegonickich

 • Starosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji „Malowana Skrzynia”

 • Stowarzyszenie Grupa Twórcza WIDZI SIĘ

ORGANIZACJE SPORTOWE:

 

 • Miejski Klub Sportowy „Sokół”

 • Ludowy Klub Sportowy „Barciczanka”

 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad”

 • Młodzieżowy Klub Sportowy „Feniks”

 • Uczniowski Klub Sportowy „Orły”

 • Uczniowski Klub Sportowy „Karate-Kyokushin”

 • Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu

 • Uczniowski Klub Sportowy „SOKOLIKI”

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE:

 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gaboniu

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Przysietnicy

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy Niżnej

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy Wyżnej

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Barcicach

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gołkowicach Górnych

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Sączu

ORGANIZACJE KOMBATANCKIE:

 

 • Związek Żołnierzy Podziemnych Sił Zbrojnych 1939-1956- Oddział Stary Sącz

 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej „Podhale”

 • Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział „Podhale” w Starym Sączu

 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Starym Sączu

ORGANIZACJE KOŚCIELNE:

 

 • Akcje Katolickie w parafiach:

- pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu

- pw. Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach

- pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Barcicach

 • Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w parafiach:

- pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu

- pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Gaboniu

 • Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie w parafii pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu

 • Parafialne Oddziały „Caritas” w parafiach:

- pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu

           - pw. Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach

           - pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Gaboniu

            

 

ORGANIZACJE ROZWOJU:

 

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina “Przyjaźń”

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślec „Szansa”

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gaboń

 • Fundacja Rozwoju Ziem Górskich

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Prowincja”

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Popularyzacji i Powszechnego Dostępu do Internetu “barcice.net”

ORGANIZACJE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 

 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “GNIAZDO”

 • Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 2 w Starym Sączu

INNE ORGANIZACJE:

 

 • Starosądeckie Stowarzyszenie Prywatnej Przedsiębiorczości

 • Małopolskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

 • Sądeckie Towarzystwo Edukacyjne

 • Stowarzyszenie “Polska w Europie”

 • Starosądeckie Stowarzyszenie Kobiet „Junona”

 • Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne

 • Stowarzyszenie Wędkarskie Sądecki Karp Klub

 • Polski Związek Wędkarski Koło Wędkarskie w Starym Sączu

 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Nowy Sącz