Komunikaty

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 
data publikacji:  06-05-2013 | 14:32
data ostatniej modyfikacji:  03-11-2016 | 14:37
autor dokumentu: Anna Pierzga

Komunikat dotyczący zmiany podmiotu świadczącego usługi związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę

Druk „Pełnomocnictwo do rozwiązania/zawarcia umowy o dostawę wody”