Zarządzenie Nr 263/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-04-2013 | 09:08
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2013 | 09:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 263/2012
 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia odbioru robót.
 
Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) zarządzam co następuje:
 
§1.
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadania pn:
 
1. Odbudowa drogi gminnej nr 294233K "Barcice Górne - Głucha Dolina" w km 0+900 -1+600
w Barcicach.
2. Odbudowa drogi gminnej nr 294186K ul. Piaski w km 0+000-0+272 w Starym Sącz.
3. Odbudowa drogi gminnej "Na Polankę" w km 0+417 - 0+917 w Przysietnicy.
 
2. Odbudowa drogi gminnej nr 294236K "Gaboń Praczka-Wilkówka z Osady (łącznik)"
w km 0+000 -1+100 w Gaboniu.
 
powołuję komisję w następującym składzie:
 
                                                l. mgr inż. Paweł Dybiec              - Kierownik Referatu GKiOŚ
2.       mgr inż. Michał Kociołek        - Inspektor UM w Starym Sączu
                                               3. Kazimierz Nakielski                  - Podinspektor UM w Starym Sączu
 
 

 

przy udziale

 
                                               4. Tadeusz Pytko- Inspektor Nadzoru


 


§2
Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w następujących terminach.
 
- zadanie 2 - w terminie 6 listopada 2012r
- zadanie 4 - w terminie 7 listopada 2012r
- zadanie 1,3 - w terminie 12 listopada 2012r

 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek