Zarządzenie Nr 270/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 12:34
data ostatniej modyfikacji:  16-04-2013 | 09:11
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 270/12
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Z DNIA 05.11.2012r
 
 
W sprawie zmiany osoby odpowiedzialnej za samochód służbowy Honda Civic
 
            Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 z 2001r poz. 1591, z póź. zmianami )
Zarządzam co następuje :                                                     
 
§ 1
 
Norma zużycia paliwa dla samochodu służbowego HONDA CIVIC FD7 1.8 SEDAN o numerze rejestracyjnym KNS 18177 wynosi :
-          8 l/100 km 
-          norma zużycia paliwa może zostać zwiększona do 10% w zależności od utrudnionych warunków drogowych
 
§ 2
 
Odpowiedzialnym za rozliczenie i kontrolę z pobranego paliwa na w/w pojazd ustalam pana Daniela Śmierciaka.
 
§ 3
 
Traci moc Zarządzenie Nr 108/08 z dnia 08.05.2008roku
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem   podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek