Zarządzenie Nr 139/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 08:03
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 08:10
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 139/2012
BURMISTRZA STAREG SĄCZA
Z DNIA 12.07.2012r.
 
w sprawie: nieodpłatnego użyczenia wyposażenia dla Zespołu Obsługi szkół
w Starym Sączu
 
Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001 r. z póż. zm./ Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje
 
§ 1
 
Postanawia nieodpłatnie użyczyć wyposażenie tj. laptop Emachines seria
LXN280Y0779270C3AB1601 model KAWFO numer inwentarzowy XII KS/1/8 o
wartości 2 400 zł.
 
§2
 
Przekazanie nastąpi na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia.
 
§3
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Budżetowo-Finansowemu Urzędu
Miejskiego w Starym Sącza.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek