Zarządzenie Nr 111/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 10:14
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 10:18
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 111 /2012
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 06 czerwca 2012 roku.


 sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Na podstawie art.7 pkt.3 i <;tr1.11 ust.1ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych / Dz.U. z 2008 r. Ni'123 , poz.l458 z późn.zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urdnicze
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w
w składzie:  

1. inż.Kazimierz Gizicki Zastępca Burmistrza - Przewodniczący
2 mgr inż.Paweł D
ybiec -Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Członek

3.mgr Grażyna Kopeć - Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Społecznych - Członek


§2

 

 

Do zadań Komisji należy wykonanie zadań określonych w "Regulaminie naboru na wolne
stanowiska urdnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w
Starym Sączu, oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach
organizacyjnych" wprowadzonym Zardzeniem Nr 103/20 12 Burmistrza Starego Sącza, zdnia
29.05.2012 r.

§3

Komisja działa od dnia powołania do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w
Starym Sączu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek