rok 2005

2002-2006

 

Zarządzenie Nr 295/05 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2005 rok

Zarządzenie Nr 294/05 - w sprawie zawarcia umów dzierżawy na sprzęt medyczny, wyposażenie, karetkę -z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w Starym Sączu, Barcicach oraz Gołkowicach Górnych

Zarządzenie Nr 293/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 292/05 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 291/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 290/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 289/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Dionizego S. zam. (…)

Zarządzenie Nr 288/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Józefa P. zam. (…).

Zarządzenie Nr 287/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Jana M. zam. (…)

Zarządzenie Nr 286/05 - w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 246/05 z dnia 26.10.2005.

Zarządzenie Nr 285/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 284/05 - w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 283/05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 282/05 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 281/05 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu, przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 280/05 - w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Przedszkola w Starym Sączu na 2005 rok

Zarządzenie Nr 279/05 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 278/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 277/05 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 276/05 - w sprawie : powołania zespołu negocjacyjnego.

Zarządzenie Nr 275/05 - w sprawie przekazania sprzętu

Zarządzenie Nr 274/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Stanisława P. zam. (..)

Zarządzenie Nr 273/05 - W sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze W Komórce Świadczeń Rodzinnych w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 272/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 271/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Ewy J. zam. (…).

Zarządzenie Nr 270/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Marii O. zam. (…)

Zarządzenie Nr 269/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Teresy M. –P. zam. (…).

Zarządzenie Nr 268/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 267/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 266/05 - w sprawie : sprzedaży dwóch dźwigarów stalowych odzyskanych przy rozbiórce budynku dawnej elektrowni.

Zarządzenie Nr 265/05 - w sprawie : ustalenia ceny sprzedaży dźwigarów stalowych odzyskanych przy rozbiórce budynku dawnej elektrowni

Zarządzenie Nr 264/05 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 263/05 - w sprawie wydzierżawieni nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 262/05 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 261/05 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Moszczenicy Wyżnej.

Zarządzenie Nr 260/05 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 259/05 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Barcicach Górnych.

Zarządzenie Nr 258/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 257/05 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 256/05 - w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 255/05 - W sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 254/05 - w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 253/05 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 252/05 - w sprawie : ogloszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Stary Sącz przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 251/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 250/05 - w sprawie upoważnienia Administratora Cmentarzy Komunalnych w Starym Sączu do wystawiania faktur VAT za pobrane opłaty za usługi cmentarne oraz dzierżawę miejsc pochówku od ludności.

Zarządzenie Nr 249/05 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 248/05 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu .

Zarządzenie Nr 247/05 - w sprawie upoważnienia do postępowania w sprawach dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie Nr 246/05 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 245/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 244/05 - w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta i Gminy Stary Sącz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny".

Zarządzenie Nr 243/05 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 204/05 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 14 września 2005 roku.

Zarządzenie Nr 242/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 241/05 - w sprawie: przeznaczenia z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok 10.000 zł na zakup sprzętu do ratownictwa techniczno-chemiczno – ekologicznego dla OSP w Barcicach w ramach Programu Województwa Małopolskiego pn..„Bezpieczna Małopolska&

Zarządzenie Nr 240/05 - w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego na wykonanie dachu budynku MPGK w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 239/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Józefy P. zam. (…)

Zarządzenie Nr 238/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Pauliny P. zam. (…)

Zarządzenie Nr 237/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Bożeny W. zam. (…)

Zarządzenie Nr 236/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 235/05 - w sprawie; przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok na zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych po powodzi"

Zarządzenie Nr 234/05 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 233/05 - w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu do wystawiania i odbioru faktur VAT

Zarządzenie Nr 232/05 - w sprawie : oddania w najem lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej.

Zarządzenie Nr 231/05 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 204/05 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 14 września 2005 roku.

Zarządzenie Nr 230/05 - w sprawie powołania Zespołu ds. analizy oświadczeń majątkowych.

Zarządzenie Nr 229/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 228/05 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Barcicach Górnych, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 227/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Lucyny K. zam. (…)

Zarzadzenie Nr 226/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Krzysztofa Sz. zam. (…)

Zarządzenie Nr 225/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Marty G. zam. (…)

Zarządzenie Nr 224/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Marii S. zam. (…)

Zarządzenie Nr 223/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Doroty S. zam. (…)

Zarządzenie Nr 222/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Zbigniewa W. zam. (...)

Zarządzenie Nr 221/05 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Gołkowicach Dolnych, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 220/05 - w sprawie : ustalenia ceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 219/05 - w sprawie przeznaczenia drewna tartacznego na wykonanie słupków do siatki przeciwśniegowej.

Zarządzenie Nr 218/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 217/05 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Gołkowicach Dolnych, przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 216/05 - w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.

Zarządzenie Nr 215/05 - w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 214/05 - w sprawie zawarcia umów dzierżawy na wyposażenie - z przedszkolami prywatnymi w Starym Sączu, Barcicach oraz Gołkowicach Górnych

Zarządzenie Nr 213/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 212/05 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Starym Sączu i Moszczenicy Wyżnej, przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 211/05 - w sprawie przekazania drewna na wykonanie ogrodzenia drewnianego na terenia placu targowego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 210/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 209/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 208/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 207/05 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok na zadania pn. "Stabilizacja czynnego osuwiska we wsi Łazy Biegonickie na terenie gminy Stary Sącz".

Zarządzenie Nr 206/05 - w sprawie : oddania w użyczenie pomieszczeń usytuowanych w budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowicach ,

Zarządzenie Nr 205/05 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 204/05 - w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 203/05 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 202/05 - w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2005 rok

Zarządzenie Nr 201/05 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości i mienia komunalnego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 200/05 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości i mienia komunalnego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 199/05 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości i mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 198/05 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości i mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 197/05 - w sprawie : ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej rozpatrującej, weryfikującej i oceniającej złożone wnioski o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gmin

Zarządzenie Nr 196/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 195/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 194/05 - w sprawie : udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz do prowadzenia spraw Gminy w imieniu Burmistrza

Zarządzenie Nr 193/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 192/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 191/05 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 190/05 - w sprawie : przygotowania i przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Stary Sącz treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania

Zarządzenie Nr 189/05 - w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 188/05 - w sprawie organizacji i realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Starym Są

Zarządzenie Nr 187/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 186/05 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 185/05 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 184/05 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 183/05 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 209/04 z 2.09.2004 r.

Zarządzenie Nr 182/05 - w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Przedszkola w Starym Sączu na 2005 rok

Zarządzenie Nr 181/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 180/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna topolowego na potrzeby własne Miasta i Gminy w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 179/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Józefy P. za. (…).

Zarządzenie Nr 178/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Dariusza P. zam. (…)

Zarządzenie Nr 177/05 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 176/05 - w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości

Zarządzenie Nr 175/05 - w sprawie : administrowania i obsługi technicznej tablic ogłoszeniowych Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz znajdujących się na terenie miasta i gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 174/05 - w sprawie przekazania autobusu szkolnego Zespołowi Obsługi Finansowo -Administracyjnej Szkół w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 173/05 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 172/05 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego zwanej dalej Świetlicą.

Zarządzenie Nr 171/05 - w sprawie oddania w użyczenie wyposażenia dla Gimnazjum w Barcicach

Zarządzenie Nr 170/05 - w sprawie : wynajmu pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku Przedszkola Stary Sącz ul. Staszica 7 wraz z częścią działki

Zarządzenie Nr 169/05 - w sprawie : ustalenia stawki czynszu dla lokali mieszkalnych usytuowanych w bloku nr 5 na Osiedlu Słonecznym w Starym Sączu , stanowiących własność Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 168/05 - w sprawie : udostępnienia terenu mienia komunalnego w Golkowicach Górnych

Zarządzenie Nr 167/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 166/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 165/05 - w sprawie : wydzierżawienia budynku użytkowego położonego w Moszczenicy Wyżnej wraz z dz, ew. nr 215/4 obj. KW 66321

Zarządzenie Nr 164/05 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 163/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 162/05 - w sprawie : udostępnienia terenu mienia komunalnego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 161/05 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok na zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych po powodzi"

Zarządzenie Nr 160/05 - w spranie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Zofii P. zam. (…)

Zarządzenie Nr 159/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 158/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Grażyny L. zam. (…).

Zarządzenie Nr 157/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Heleny W.zam. (…).

Zarządzenie Nr 156/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Edyty M. zam. (…).

Zarządzenie Nr 155/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Stefani Z. zam. (…)

Zarządzenie Nr 154/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Grażyny K. zam. (…).

Zarządzenie Nr 153/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Małgorzaty P. (…)

Zarządzenie Nr 152/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Renaty J. za. (…).

Zarządzenie Nr 151/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Teresy M. żarn. (…)

Zarządzenie Nr 150/05 - w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 143/05 z dnia 20 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 149/05 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 148/05 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 147/05 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2005 rok

Zarządzenie Nr 146/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 145/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 144/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 143/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 142/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 141/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 140/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 139/05 - w sprawie udzielenia Pani mgr Katarzynie DUBIEL pełnomocnictwa do zawierania umów cywilnoprawnych.

Zarządzenie Nr 138/05 - w sprawie regulaminu administrowania i korzystania z Hali Sportowej w Barcicach.

Zarządzenie Nr 137/05 - W sprawie norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego

Zarządzenie Nr 136/05 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu, przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 135/05 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w MYŚLCU.

Zarządzenie Nr 134/05 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w STARYM SĄCZU

Zarządzenie Nr 133/05 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 132/05 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Myślcu.

Zarządzenie Nr 131/05 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 130/05 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2005 rok

Zarządzenie Nr 129/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 128/05 - w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 127/05 - w sprawie : ogloszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Stary Sącz przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 126/05 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 125/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 124/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Ewy K. zam. (..)

Zarządzenie Nr 123/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Tadeusza B. zam. (…).

Zarządzenie Nr 122/05 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 121/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 120/05 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 119 /05 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 118/05 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 117/05 - w sprawie przygotowania stanowiska kierowania na czas wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny

Zarządzenie Nr 116/05 - w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2005 rok

Zarządzenie Nr 115/05 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 114/05 - w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 113/05 - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr 112/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 111/05 - w sprawie przekazania drewna na wykonani ogrodzenia drewnianego na terenie placu targowego w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 110/05 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok na zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych po powodzi"

Zarządzenie Nr 109/05 - w sprawie powołania zespołu spisowego

Zarządzenie Nr 108/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 107/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 106/05 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Saczu, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 105/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Antoniny N. zam. (...)

Zarządzenie Nr 104/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Tadeusza Z. zam. (...)

Zarządzenie Nr 103/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Władysławy G. zam. (...)

Zarządzenie Nr 102/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Mariana J. zam. (...)

Zarządzenie Nr 101/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Haliny S. zam. (...)

Zarządzenie Nr 100/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Władysława L. zam. (...)

Zarządzenie Nr 99/05 - Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 02 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 98/05 - w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 290/03 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 21.11.2003 r.

Zarządzenie Nr 97/05 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 96/05 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 95/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 94/05 - w sprawie: powołania Zespołu do spraw oceny funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Zarządzenie Nr 93/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 92/05 - w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr 91/05 - w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr 90/05 - W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 89/05 - w sprawie przekazania drewna na wykonanie przejazdu kolejowego przy drodze gminnej ul. Węgierska – Cyganowice.

Zarządzenie Nr 88/05 - w sprawie : oddania w najem części poczekalni przy USC zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz

Zarządzenie Nr 87/05 - w sprawie : oddania w najem budynku Przedszkola położonego w Moszczenicy Niżnej wraz z działką ew. nr 73/3 .

Zarządzenie Nr 86/05 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 85/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 84/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 83/05 - w sprawie oddania w użyczenie kserokopiarki Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 82/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Pauliny P. zam. (...)

Zarządzenie Nr 81/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Bronisławy N. zam. (...)

Zarządzenie Nr 80/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Eugeniusza P. zam. (...)

Zarządzenie Nr 79/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Stanisławy S. zam. (...)

Zarządzenie Nr 78/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 77/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 76/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 75/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 74/05 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 73/05 - w sprawie organizacji Stalego Dyżuru w Urzędzie miasta i Gminy w Starym Sączu

Zarządzenie Nr 72/05 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu, przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 71/05 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok na zadania pn.: 1."Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej – dla osuw. Myślec". 2.„Opracowanie dokumentacji geologiczno – i

Zarządzenie Nr 70/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 69/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 68/05 - w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok na zadanie pod nazwą"Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Cesarczyka, Br. Ludów,Kilińskiego, Szewska, Jana Czecha

Zarządzenie Nr 67/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 66/05 - w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 65/05 - w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr 64/05

Zarządzenie Nr 63/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Jana K. zam. (...)

Zarządzenie Nr 62/05 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 61/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 60/05 - w sprawie: oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Barcicach Górnych nr 422

Zarządzenie Nr 59/05 - w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Zarządzenie Nr 58/05 - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 57/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 56/05 - w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 55/05 - w sprawie : upoważnienia pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji do reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz w zebraniu sprawozdawczym zorganizowanym przez W

Zarządzenie Nr 54/05 - w sprawie : ustalenia ceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 53/05 - w sprawie: powołania Komisji do przejęcia majątku wydzierżawionego Spółce z o.o. „KRAM TOUR” z siedzibą Myslec 56.

Zarządzenie Nr 52/05 - w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok

Zarządzenie Nr 51/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 50/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 49/05 - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz do składania oświadczeń woli.

Zarządzenie Nr 48/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 47/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Janiny O. zam. (…)

Zarządzenie Nr 46/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 45/05 - w sprawie: powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechnianie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji i z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2005 roku

Zarządzenie Nr 44/05 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 43/05 - w sprawie : wydzierżawienia pomieszczeń garażowo - biurowych wraz z częściami działek gruntowych położonych w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 26 .

Zarządzenie Nr 42/05 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 41/05 - w sprawie : oddania w najem garażu położonego w przyziemiach budynku Wiejskiego ośrodka Zdrowia w Barcicach Górnych nr 422

Zarządzenie Nr 40/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 39/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Kazimierza P. zam. (...)

Zarządzenie Nr 38/05 - w sprawie: ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 37/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 36/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Marty G. zam. (...)

Zarządzenie Nr 35/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna iglastego na potrzeby własne Miasta i Gminy w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 34/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania używanego monitora dla OSP w Barcicach

Zarządzenie Nr 33/05 - w sprawie : ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Sącz.

Zarządzenie Nr 32/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Marii S. zam. (...)

Zarządzenie Nr 31/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Doroty S. zam. (…)

Zarządzenie Nr 30/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 29/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowe

Zarządzenie Nr 28/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 27/05 - w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Przedszkola w Starym Sączu na 2005 rok

Zarządzenie Nr 26/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok, oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 25/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 24/05 - w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 23/05 - w sprawie powołania Komisji ds. uzgodnienia „regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz".

Zarządzenie Nr 22/05 - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Zarządzenie Nr 21/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 20/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 19/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Pauliny P. zam. (...)

Zarządzenie Nr 18/05 - w sprawie : oddania w bezpłatne użyczenie budynk Klubu „OMEN „ położonego w Starym Rynek 22. zlokalizowanego na dz. ew. nr 1242/2 obj. Księgą Wieczystą KW Nr 14754

Zarządzenie Nr 17/05 - w sprawie ustalenia cen minimalnych na sprzedaż drewna pozyskiwanego w lesie komunalnym.

Zarządzenie nr 16/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 15/05 - w sprawie dokonania oceny technicznej przedmiotów przeznaczonych do likwidacji

Zarządzenie Nr 14/05 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2005 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr 13/05 - w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok

Zarządzenie Nr 12/05 - w sprawie: planów finansowych budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2005 rok

Zarządzenie Nr 11/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 10/05 - w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2005 rok oraz w układzie wykonawczym na 2005 rok

Zarządzenie Nr 9/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 8/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 7/05 - w sprawie prowadzenia centralnego rejestru umów w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 6/05 - w sprawie: układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2005 rok oraz planu finansowego z zakresu administracji rządowej.

Zarządzenie Nr 5/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Elżbiety K. zam.(...)

Zarzadzenie Nr 4/05 - w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Zbigniewa W. zam. (...)

Zarządzenie Nr 3/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 2/05 - w sprawie prowadzenia centralnego rejestru przetargów przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu.

Zarządzenie Nr 1/05 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej.